Lezing: Het ware Paradijs

Lezing: Het ware Paradijs

Onderzoeker en schrijver Tom Buijtendorp gaat op zoek naar het Paradijs. Is dat een mythische plaats die nog nooit is gevonden, of een werkelijke locatie die iets over onze oorsprong vertelt?

Voor zijn boek ‘Het ware paradijs’ reisde Buijtendorp de wereld over, op zoek naar scheppingsverhalen. Het bekende verhaal van Genesis, maar ook verhalen uit andere culturen. Telkens vroeg hij zich af: zijn dit religieuze verhalen zonder basis, of is het mogelijk om met een kritische lezing van de geschriften een plek aan te wijzen? Dan is het verhaal niet zozeer religieus, maar bewaart het een herinnering aan de menselijke bakermat in Oost-Afrika, en de verspreiding van daaruit over de wereld. Dan worden mythische verhalen en wetenschap met elkaar verbonden.

Buijtendorp laat het aan de lezer en het publiek over of de uiteindelijke weerslag in Genesis goddelijk geïnspireerd is, of een puur door mensen gemaakte versie van het universele oorsprongsverhaal is.

De auteur gaat nog verder door te kijken naar de symbolische betekenis van de oorsprongsverhalen. Is die te vertalen naar het heden? Zo vertaalt hij het oude thema van de erfzonde naar de ‘erfzwakte’. De mens draagt daarvoor geen schuld, maar het biedt wel cruciale zelfkennis over onze menselijke beperkingen, te compenseren met verstandig rentmeesterschap over de aarde. Zoals Adam en Eva het eeuwige leven verloren na consumptie van de verboden vrucht, zo dreigt nu de gehele mensheid haar eeuwige leven te verliezen met het consumeren van de aarde als verboden vrucht.

De mogelijke historische kern zet verder aan na te denken over een nieuw ‘ontvouwend’ theologisch perspectief. Naast de symboliek die ondanks de hoge ouderdom, treffend actueel blijft, voegt de historische kern een interessante dimensie toe. Het zou een meesterlijk ingrediënt zijn waarmee zeker is gesteld dat de oude tekst blijft boeien en uitdagen, zoals Buijtendorp met zijn speurtocht over drie continenten illustreert Zie ook het interview op https://www.theoblogie.nl/interview-met-tom-buijtendorp/

Tom Buijtendorp is oud-journalist van onder meer NRC Handelblad, promoveerde in 2010 op de Romeinse stad Forum Hadriani en schreef sindsdien verschillende publieksboeken over de oudheid. Zijn boek Het ware paradijs is basis voor een tijdelijke tentoonstelling in 2020 in Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis. Hij geeft regelmatig lezingen die zich onderscheiden door de beeldende presentatie, gericht op een breed georiënteerd publiek. Na afloop signeert de auteur desgewenst boeken die na de lezing te koop zijn tegen contante betaling van € 25.

Benodigd: beamer, laptop en scherm (presentatie wordt op USB-stick meegenomen)

Let op: Vanwege zijn drukke agenda, kan Tom afspraken uiterlijk twee maanden van tevoren vastleggen. 

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 120
VVP-aangesloten verenigingen: € 155
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten retour vanaf Zaandam (€ 0,19 per km)

Deel dit