Lezing van Tabitha van Krimpen

We leven in een burn-out samenleving, zo stelt filosoof Byung-Chul Han en velen kampen met stress- en burnoutklachten.

Hoewel velen hun heil zoeken bij de psychiater of GGZ, is dit niet zozeer een medisch, maar veel eerder een zingevingsprobleem. Volgens Vlaamse psychiaters Dirk de Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe is er een zingevingscrisis gaande. Velen hebben zich bevrijd van de beperkende en rigide structuren van de religie. Toch heeft dit een gat achtergelaten van doelloosheid en eenzaamheid. Het gedicht ‘God missen’, vertaald door Ellen Deckwitz, verwoord dit op een mooie manier.

Het christelijk geloof en haar bronnen kunnen nieuwe perspectieven bieden. In een samenleving waarin vooral het succes van het ‘ik’ centraal staat, vinden we in de christelijke traditie verhalen van samen, van verbinding en ontmoeting. Daar is taal te vinden die verlieservaringen niet wegpoetst maar woorden geeft. En ook ruimte biedt op de momenten dat er even geen woorden zijn.

Kernpunt van Tabitha is ‘bottom-up theologie’: beginnen bij de verhalen en leefwereld van de ander. Het kan als gelovige verleidelijk zijn om jouw antwoorden en ervaringen als universeel te presenteren. Hoe kan je jouw verhaal delen, maar ook recht doen aan dat van een ander? Vaak is het niet zozeer de spreekkamer van de professional waar je moet zijn als het moeilijk wordt, maar eerder de schouder van de buurvrouw of naaste om adem voor de ziel te vinden.

Tabitha van Krimpen zal haar kennis en ervaringen delen rond dit thema (ca. 45 min). Daarna is er ruimte voor vragen en gesprek.

Tabitha van Krimpen

TABITHA VAN KRIMPEN, DE NIEUWE JONGE THEOLOOG DES VADERLANDS HOUDT EEN LEZING OVER BURN-OUT, ZINGEVING EN BOTTOM-UP THEOLOGIE.

Tabitha van Krimpen (1998) is dit jaar de Jonge Theoloog des Vaderlands. Ze is masterstudent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Eerder behaalde ze de bachelors bedrijfskunde en ook theologie (Cum Laude) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aan de Vrije Universiteit haalde ze de master bedrijfskunde met een specialisatie in leiderschap en verandermanagement.
Onder de naam ‘Tabie Theologiseert’ is ze actief als ZZP’er en op haar eigen website deelt ze haar belevenissen als Jonge Theoloog des Vaderlands: https://tabithavankrimpen.nl/

Benodigd: beamer en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 210
VVP-aangesloten verenigingen: € 270
Overige gemeentes en verenigingen: € 300
Bedragen zijn exclusief reiskosten

Deel dit