Lezingen liberale theologie met Rick Benjamins

Vrijzinnig hoogleraar Rick Benjamins biedt twee verschillende lezingen aan: over groene theologie en de theologie van Jörg Lauster. 

rick Vrijzinnig en groen
Is de klimaatcrisis waarin we nu verkeren het resultaat van christelijke theologie? In haar boek ‘Groene theologie’ stelt Trees van Montfoort dat het christendom eeuwenlang de uitbuiting van de aarde heeft begunstigd door de mens te centraal te stellen en boven de natuur te verheffen. Ook andere zogenoemde eco-theologen onderschrijven dit. Die kritiek lijkt ook de vrijzinnige theologie fors te raken, want ook daarin werd de mens boven de natuur gesteld. De Groene theologie pleit ervoor om de mens veelmeer te zien als onderdeel van de natuur.

In zijn lezing probeert Rick Benjamins de waarde en eenzijdigheden van zowel de vrijzinnige als een groene theologie te belichten. Mensen kunnen zich niet straffeloos van de natuur afzonderen en losmaken, maar hebben in de natuur wel een aparte plek omdat zij over de natuur kunnen nadenken en morele verantwoordelijkheid hebben. Om een goede balans te vinden tussen vrijzinnig en groen, is het nodig om een scherper beeld te krijgen van 'mens' en 'natuur' en hoe die begrippen in de afgelopen tweehonderd jaar (steeds verschillend) zijn ingevuld.

Levensduiding in het licht van transcendentie

In deze lezing belicht Rick Benjamins de theologie van Jörg Lauster, die in 2022 De Vrijzinnige Lezing zal houden. Lauster (geboren 1966, hoogleraar in München) is een liberale protestantse theoloog die nadruk legt op het culturele belang van religie. Het christelijk geloof heeft zich uitgedrukt in de volle breedte van de cultuur, bijvoorbeeld in sociale levensvormen, in de rite, in kunst en literatuur en in bouwwerken en heeft daarmee zelf vorm gekregen met culturele middelen. Een belangrijke kern van religie is gelegen in de ervaring van transcendentie. Dat is geen ervaring van een bovennatuurlijke werkelijkheid of een wereld achter de schermen. Een ervaring van transcendentie is een ervaring van de gewone werkelijkheid, die zo ongewoon is dat ze ons taal ontlokt over God, het heilige, het verhevene of het numineuze.

In het licht van zulke ervaringen kunnen culturen, tijdperken of individuele mensen het leven duiden. Biografische lotgevallen, ingrijpende gebeurtenissen, de ontmoeting met de natuur of zelfs de overkoepelende samenhang van de geschiedenis krijgen hun plek in het licht dat vanuit de transcendentie-ervaring op het hele leven valt. Religie is op die manier fundamenteel voor de duiding van het leven.

Jörg Lauster heeft zijn inzichten uitgewerkt in een breed en omvangrijk oeuvre dat door Rick Benjamins en Wouter Slob werd ingeleid in het boek ‘Levensduiding in het licht van transcendentie’. De theologie van Jörg Lauster, Kampen: Uitgeverij Van Warven 2021. In zijn lezing zal Rick Benjamins nader ingaan op de thematiek van levensduiding en transcendentie.

Prof. Dr. Rick Benjamins (1964) is docent dogmatiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP. Verder is hij actief voor ‘De Vrijzinnige Lezing’, die belangrijke en vernieuwende vrijzinnige theologen onder de aandacht wil brengen. In 2017 werd de lezing gehouden door Catherine Keller, in 2019 is Theo Hobson spreker. Over beide theologen verzorgde Benjamins een Nederlandstalige introductie, uitgegeven door Skandalon.

Benodigd: beamer en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 120
VVP-aangesloten verenigingen: € 155
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten (Openbaar Vervoer of auto € 0,19/km vanuit Beuningen)

Deel dit