Voorstelling: 'De stem van Zand'

Voorstelling: 'De stem van Zand'

Het verhaal van Izaäk en Rebekka
(door Joyce Schoon en David Gast)

Ik loop naar nieuw land
Handen vol sterren en scherven neem ik mee
Ik loop naar nieuw land     
Met een hart vol hoop en heimwee

Izaäk en Rebekka zijn oud. Elke ochtend begint met aankleden. 


Flarden van herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en Rebekka rijgt ze tot het verhaal van hun leven. Ze vertelt hem over zijn geboorte, het offer, haar eigen kindertijd, hun eerste ontmoeting en natuurlijk over hun zonen. Het vertellen werkt als het opmaken van een balans. Tussen eenheid en tweestrijd, verwarring en geluk, proberen ze de stem van God te verstaan en zoeken ze naar de zin en onzin van hun leven.

De stem van zand en sterren

De stem van zand 2

In een voorstelling met vertelling, liedjes, muziek en spel laten David Gast en Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven komen en worden hun vragen en emoties herkenbaar voor mensen van nu. www.7evendehemel.nl

Zeg me dat het goed komt
Dat de zon weer op zal gaan
Dat de appelboom zal bloeien
De wijnstok áán zal slaan

Gevraagde vergoeding:

VVP-leden-verenigingen:                             € 360
VVP-aangesloten verenigingen:                € 500
Overige gemeentes en verenigingen:      € 600

Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,25/km)

 

 

Deel dit