Van God Spreken

Van 24 oktober 2021 15:00 tot 24 oktober 2021 16:30
Geplaatst door Inge Bult
Categorieën: Lezing
Gezien: 119

Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten. ‘In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken,’ vindt hij. Voor de vraag of God bestaat, naar de vraag wat Hij betekent.

Het atheïsme lijkt vandaag de dag de standaard positie als het op levensbeschouwing aankomt. Is het wel zo waarschijnlijk dat God bestaat? En als dat niet zo zou zijn, dan valt toch de bodem onder het christelijk geloof weg? Opmerkelijk genoeg is er een aantal filosofen dat hier anders over denkt; atheïstische filosofen wel te verstaan. De vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennend invullen, maar dat betekent geenszins dat het christelijk geloof betekenisloos zou zijn. Met opmerkelijke ijver en gretigheid wordt de christelijke boodschap herontdekt.

De theologie lijkt wat terughoudend bij deze interesse; vreemd genoeg. Er zou toch alle reden zijn om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk dat er daarmee weer ruimte komt om een ooit-verlaten geloof weer nieuw leven in te blazen.

In gesprek met Job van Schaik (journalist) wil Wouter Slob (theoloog en filosoof) op deze wijze de christelijke theologie opnieuw doordenken. In het boekje Van God spreken (2019) doen ze daarvan verslag. Hoewel het in feite een zeer vrijzinnige filosofie betreft, noemt Slob het neo-orthodox. Veel klassieke christelijke concepten krijgen (weer) betekenis; -maar op een andere manier dan ze ooit waren verlaten.

Wouter Slob is tien jaar als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden geweest. Het boekje Van God spreken markeert zijn afscheid als hoogleraar.

wouterslob310