Zuidholland

VVP

Opleidingsinstituut

Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat
Het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat (OVP) te Bilthoven biedt sinds 1980 een veelzijdige deeltijdopleiding tot pastoraal werker/geestelijk verzorger. Dit is een brede en praktische theologische en levensbeschouwelijke vorming met veel aandacht voor filosofische, literaire en historische dimensies van mens en maatschappij. Het OVP biedt ook een éénjarig levensbeschouwelijk en theologisch oriëntatiejaar.

Gedurende de eerste drie jaar worden de lessen op circa 20 zaterdagen per jaar aan het OVP gegeven. Daarna kan in één jaar het diploma Bachelor HBO Theologie/Pastoraat aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing (ATL) van de Hogeschool Inholland te Amsterdam behaald worden.

Bezoek de web-site van de OVP voor uitgebreide informatie.

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

22 Maa 2018
Het Kerkje

Theo Hop: Muziek uit de hemel


25 Maa 2018
Kruispunt

Markus Passion van Reinhart Keiser


23 Apr 2018
Kerk met de beelden

Heilige Onrust lezing Frits de Lange