Zuidholland

VVP

Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG VVP ZUID-HOLLAND OVER 2016/2017

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                                          ds. Carola Dahmen
Penningmeester:                              Peter Boogert
Secretaris:                                          Nico Vreugdenhil
Webmaster:                                       Maarten de Bruin
Bestuurslid + Notulist:                   Peter van Essen
Bestuurslid:                                       Ellen Verheul
Bestuurslid:                                       ds. Roel Braakhuis
Bestuurslid:                                       ds. Jaap Huttenga

Tijdens de ledenvergadering op 26 mei mochten wij Nico Vreugdenhil, Ellen Verheul, Roel Braakhuis en Jaap Huttenga als nieuwe bestuursleden verwelkomen. Door hun toetreden tot het bestuur is het bestuur weer daadkrachtig en zijn de vacatures vervuld. De penningmeester, Peter Boogert, is echter aftredend na 12 Jaar bestuurslidmaatschap. We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 mei 2016 heeft het bestuur plannen gepresenteerd voor vernieuwde activiteiten van het bestuur van de VVP-ZH. Speerpunt van deze plannen is de verbinding leggen tussen afdelingen onderling en tussen het provinciale bestuur en de afdelingen. Doel hiervan is om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te versterken. Praktisch moest dit plan vorm krijgen door het bezoeken van afdelingen door twee bestuursleden, te weten Peter Boogert en Ellen Verheul. Voor deze extra taak werd een vrijwilligersvergoeding voor hen gereserveerd. De verzamelde leden hebben het bestuur toestemming gegeven om deze nieuwe plannen uit te voeren. Voor een uitgebreid verslag zie notulen algemene ledenvergadering.

Het bezoeken van afdelingen

In 2016 en 2017 hebben Ellen Verheul en Peter Boogert contact gelegd met alle afdelingen van de VVP-ZH. Niet bij alle afdelingen kon een bezoek (tot nu toe) gerealiseerd worden. De volgende afdelingen zijn bezocht:
Maaskant Open Grenzen (Rotterdam) en VVP Zevenhuizen
Houtrustkerk (Den Haag) en VVH Rijswijk
Irenekerk (Ridderkerk), Onze roeping getrouw (Sliedrecht) en Elthetokerk (Alblasserdam)
Oudshoornse kerk (Alphen a/d Rijn)
Bergkapel (Rotterdam)
Hervormde Gemeenten in Haastrecht, Berkenwoude en Ammerstol en VVP Lekkerkerk e.o.
VVP Naaldwijk, Uniekerk (‘s-Gravenzande), VVP Honselersdijk en VVP Maasdijk
Bezoeken aan de Adventskerk (Zoetermeer), en Meerkerk en Open Pastoraat (Gorinchem) en Delft staan binnenkort gepland.

Van elke bijeenkomst zijn verslagen gemaakt die met de afdelingen en het bestuur gedeeld zijn. De avonden werden als goed en waardevol ervaren. Het doel om met elkaar kennis te maken en van gedachte te wisselen werd gehaald. Deze ervaringen vragen om verdere ontmoetingen en contacten in de toekomst. Een verslag over de bevindingen zal na afronding van deze bezoeken gepubliceerd worden en gedeeld worden met alle afdelingen.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde in 2016 en 2017 vijf keer op verschillende locaties in Zuid Holland. In de vergaderingen werden met name de verslagen van de bezoeken besproken. Mooie initiatieven en enthousiasme, maar ook zorgen van afdelingen bespraken wij met elkaar. Telkens vroegen wij ons af wat het provinciale bestuur voor de afdelingen, de afdelingen voor de provincie en de afdelingen onderling voor elkaar kunnen betekenen. In sommige gevallen werd opnieuw contact opgenomen met afdelingen voor suggesties.

Ontmoetingszondag Lekkerkerk

Op zondag 28 augustus 2016 heeft de jaarlijkse ontmoetingszondag in Lekkerkerk plaats gevonden. De dag begon met een ontvangst met koffie in de bovenzaal van verenigingsgebouw Ge-Ar (Geloof en Arbeid) aan het Kerkplein. Om 10.00 uur begon de kerkdienst in de Grote of Johanneskerk, met de eigen predikant ds. Loes Roersma. Het was een mooie en druk bezochte dienst. Na de dienst vertelde de voorzitter de heer L. van der Graaf over de kerk die vorig jaar 400 jaar bestond. De lunch werd gehouden in Partycentrum Amicitia, waar we met zo’n honderd gasten genoten van de soep en het zeer uitgebreide buffet. ‘s Middags werd in de kerk de musical “Vrijzinnigheid” opgevoerd door Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda. Zij maakten de musical speciaal voor deze middag. Na afloop kregen alle gasten een mooi jubileumboekje “400 jaar Grote kerk te Lekkerkerk” mee naar huis. De gastvrijheid van de VVP Lekkerkerk e.o. heeft voor een fijne ontmoetingszondag gezorgd.

Ledenbestand

VVP Afdelingen:                               11
Aangesloten colleges:                    15
Verspreide leden:                             48

Door de opheffing van de VVP Leiden-Oegstgeest, zijn een groot aantal mensen uit Leiden en Oegstgeest verspreid lid geworden van de VVP-ZH.

Website

Onze website www.vrijzinnig.net wordt regelmatig bijgewerkt door onze webmaster.
Uw informatie van de plaatselijke activiteiten ontvangt hij graag via het e-mailadres
 

Berkenwoude 6 mei 2017

Voorzitter C. Dahmen

 

 

                           

 

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

29 Apr 2018
Houtrustkerk

Koffieconcert Houtrustkerk


02 Jun 2018
Laurenskerk

Algemene Ledenvergadering


26 Aug 2018
Oude kerk Naaldwijk

Ontmoetingszondag