Zuidholland

VVP

Uitvaart

HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN VERKLARING VAN WENSEN.

Voor hen die bewust hun uitvaart willen regelen geven we op een vervolgbladzijde een hulpmiddel.
Dit formulier is een verklaring van wensen met betrekking tot de eigen uitvaart.
Hoewel het ook mogelijk is dit op een met de hand geschreven vel papier te zetten of mondeling
aan familileden mee te delen is zo'n modelverklaring zo gek nog niet. De ervaring leert dat vooral
na een plotseling overlijden de nabestaanden vaak niet weten wat de wensen van de overledene waren.

Soms leven er tegenstrijdige ideeën bij de familie, wat het voorbereiden van een afscheidsdienst
kan bemoeilijken. Daarbij komt ook nog dat sommige mensen het best wel moeilijk vinden hun eigen
toekomstige uitvaart ter sprake te brengen.

Zo'n verklaring waar je door middel van doorstrepen of aankruisen kunt invullen wat je wensen zijn
is vrij gemakkelijk in te vullen. Ook als de ideeën veranderen is er heel eenvoudig een nieuwe
verklaring in te vullen. Als er reeds eerder een gedateerde verklaring werd ingevuld is de datum
van de nieuwe verklaring van bijzonder belang.

Voorts kan het van belang zijn één en ander met uw predikant door te spreken over wat wel wat
niet mogelijk is.

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

03 Nov 2018
Laurenskerk

Ontmoetingsdag VVP


11 Nov 2018
Houtrustkerk

Houtrustconcert met barokmuziek


18 Nov 2018
VVP Lekkerkerk eo

Voorstelling "De stem van zand en sterren"