Zuidholland

VVP

Formulier

WWW.VRIJZINNIG.NET

VERKLARING VAN WENSEN M.B.T. BEGRAFENIS OF CREMATIE


Ik wil wel/niet begraven worden

Ik wil wel/niet gecremeerd worden

Ik wil begraven worden te .............................................................

Ik wil begraven/gecremeerd worden vanuit de kerk/aula te....................

Ik stel wel/geen prijs op een kerkdienst

Ik wil dat de afscheidsdienst/samenkomst/plechtigheid geleid wordt

door...................................of indien niet mogelijk door......................

Wensen m.b.t. de schriftlezing..........................................................

Wensen m.b.t. te zingen liederen.......................................................

Wensen m.b.t. tot te spelen muziek...................................................

Eventuele andere wensen.........................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Naam............................................................Adres.........................

Postcode en woonplaats....................................................................................

Datum........................................Handtekening.................................


Dit formulier bijvoorbeeld opbergen bij de waardepapieren,  en eventueel een kopie afgeven bij de kerkelijke gemeente of de geloofsgemeenschap, de administratie van het verpleeg- of ziekenhuis, de kinderen of de familieleden.