Zuidholland

VVP

Boek Goddelijk, al te Goddelijk van Suzan ten Heuw

Suzan ten Heuw

Goddelijk, al te goddelijk
Een aardse interpretatie van Bijbelteksten over menselijke emoties

 
 
   
 
 

Samenvatting

Wat als je een filosoof op het preekgestoelte zet? Dan hoor je een heel andere uitleg van cruciale Bijbelteksten. Het verschil zit vooral in de manier waarop menselijke emoties worden geduid. Een traditionele opvatting is dat mensen transcendente wezens zijn die via de Bijbel dichter bij God kunnen komen. De nadruk in de exegese ligt daarmee op het spirituele, transcendente en magische moment. Filosoof Suzan ten Heuw staat een meer aardse lezing van de Bijbel voor. Bijbelteksten zijn volgens haar niet primair geschreven om het goddelijke op te wekken. Ze zijn juist bedoeld om ons meer mens te maken. Daarbij heerste in het Midden-Oosten van voorheen een heel ander mensbeeld dan dat wij nu hebben.

In vijftig filosofische bezinningen komt Ten Heuw tot een redelijke, logische en gewetensvolle uitleg van het Bijbelse mensbeeld. Steeds laat zij zien dat metaforen en beschrijvingen waarmee de menselijke emoties worden beschreven in de historische context van de Bijbel iets heel anders betekenen dan dat wij verwachten. Om het verschil duidelijk te maken, vergelijkt zij de Bijbelse mens met mensbeelden in allerlei hedendaagse cultuuruitingen zoals films. Zo zetten haar filosofische bezinningen ons aan tot denken.

Genre: Geloofszaken
Omvang: 16 x 24 cm
ISBN: 978-94-645-0504-7
Aantal pagina's: 210
Prijs: € 20,99
incl. verwerk- en verzendkosten naar Nederland en België

Bestel

 

Over de auteur

Suzan ten Heuw studeerde van 2006 tot 2012 theologie in Kampen en van 2013 tot 2017 filosofie in Leiden. Zij is als predikant aan verschillende gemeenten verbonden geweest en gaat vrijwel wekelijks in den lande voor. Sinds 2017 is zij als PhD-kandidaat aan de Universiteit Leiden werkzaam, waar zij een filosofisch proefschrift schrijft over de receptie van Fichtes theorie van het zelfbewustzijn in Kierkegaards late oeuvre. Per 5 oktober 2021 is zij als geestelijk verzorger aangesteld bij Stichting Zonnehuisgroep Vlaardingen, locatie Het Zonnehuis.

 
 

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Suzan ten Heuw

Wie een religieuze tekst leest, kan alvorens te beginnen met lezen een leeshouding aannemen die het begrijpen van een tekst in de weg staat. Zo kun je als lezer(es) het verlangen koesteren na enkele regels gelezen te hebben een totaalbeeld, kerngedachte of clou in handen te hebben en vanuit die attitude de tekst bij voorbaat resultaatgericht benaderen. Een ander voorbeeld is je als lezer(es) te focussen op de reconstructie van de historische context waarin de tekst is ontstaan, waarmee de ‘zijnswijze’ van een psalm, gedicht of gebed die niet ‘opgaan’ in het verwijzen naar historische gegevens of daar op een hele ‘onhistorische manier’ mee omgaan, vervalt. Een laatste leeshouding die het verstaansproces van een tekst kan bemoeilijken, is het voorverstaan van de lezer(es) zelf. Met de eigen denk- en referentiekaders, verwachtingen, opvattingen, ideeën en ervaringen gaat de lezer(es) op de tekst af, waarmee de andersheid van de tekst zich niet kan ontsluiten en betekenissen die in de tekst zelf besloten liggen, verborgen blijven. Maar je kunt een tekst ook meer open benaderen. Een voorbeeld van een open leeshouding die ertoe kan bijdragen de eigenheid van de tekst voor het voetlicht te brengen, is het stellen van vragen. Die houding gaan we nu trainen en cultiveren in de hoop dat de tekst in al z’n weerloosheid ons haar eigenheid te binnen brengt.

Verder lezen? Bestel het boek hier!

Welkom op

WWW.VRIJZINNIG.NET


De website van de Provinciale Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland.


web-site gewijzigd: d.d.  24-5-2022

Wijzigingen:
Nieuws
 
Mededeling:

Voor het programma Zinzondagen van VVP Lekkerkerk eo zie www.pkn-lekkerkerk.nl/vvp