Zuidholland

VVP

Welkom op

WWW.VRIJZINNIG.NET


De website van de Provinciale Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland.


web-site gewijzigd: d.d. 6-10-2019

Wijzigingen:
Agenda

Algemene Ledenvergadering 6 november 2019

 
 
Mededeling:

Voor het programma Zinzondagen van VVP Lekkerkerk eo zie www.pkn-lekkerkerk.nl/vvp

 

 

 
 

 

Agenda Alg. ledenvergadering

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

Nico Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande
Tel. 06 – 22.61.60.34
 
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering VVP Zuid-Holland te houden op
woensdag 06 november om 19.30 uur in de Herberg achter “de Oude Kerk”
op het Wilhelminaplein te Naaldwijk.
 1. Welkom door de voorzitter dhr. Jaap Huttenga
 2. Vaststellen agenda / mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2018
 4. Jaarverslag VVP ZH 2018 / 2019
 5. Financieel Jaarverslag VVP ZH 2018
 6. Verslag van de Kascommissie en benoeming van een nieuw lid
 7. Begroting voor 2020
 8. Aftreden Peter Boogert / Nieuwe Penningmeester
 9. Afscheid Ellen Verheul als bestuurslid
 10. Betrokkenheid leden / Bestuursfuncties
 11. Landelijke VVP
 12. Rondvraag
 13. Lezing te verzorgen door Jaap Huttenga
 14. Sluiting om 21.30 uur
 15. Collecte voor Albert Schweitzerfonds