Zuidholland

VVP

Welkom op

WWW.VRIJZINNIG.NET


De website van de Provinciale Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland.


web-site gewijzigd: d.d. 5-2-2020

Wijzigingen:
Agenda
 
Mededeling:

Voor het programma Zinzondagen van VVP Lekkerkerk eo zie www.pkn-lekkerkerk.nl/vvp

 

 

 
 

 

Agenda Alg. ledenvergadering

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

Nico Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande
Tel. 06 – 22.61.60.34
 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VVP Zuid-Holland te houden op zondag 08 maart 12.30 uur in de Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90, 2401 LC Alphen aan den Rijn

1. 12.30 uur Welkom door voorzitter dhr. Jaap Huttenga
2. 12.40 uur Lunch
3. 13.30 uur Inhoudelijk gedeelte / vaststellen agenda
4.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 november 2019
5.  Jaarverslag VVP ZH 2018 / 2019
6.   Financieel Jaarverslag VVP ZH 2018
7.   Verslag van de Kascommissie en benoeming van een nieuw lid
8.   Begroting voor 2020
9.   Opvolging Peter Boogert
10. Ontmoetingszondag 23 augustus 2020 Ammerstol
11. Landelijke VVP 
12.  Rondvraag
13. 14.15 uur Pauze    
14. 14.30 uur Stabat Mater
15. 15.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje
16. Collecte voor Albert Schweitzerfonds