Zuidholland

VVP

Boeken die pas zijn uitgekomen

Het kind en de engelboom!
We hadden een Sinterklaasboek De pony van Sinterklaas (heel lovend besproken trouwens) en we hebben ook een kerstboek: Het kind en de engelboom en andere kerstverhalen. We presenteren het op Texel, waar schrijfster Krista Mirjam Dijkerman woont. Het is een sfeervolle dienst, in het kerkje van Oosterend en bij het natafelen wordt het cadeauboekje geprezen om zijn stijlvolle uitstraling. We hebben er erg ons best op gedaan en zijn blij met de complimenten! !
€ 15,00 ISBN: 9789089547187

HET KIND EN DE ENGELBOOM, is een bundel poëtisch geschreven kerstverhalen. Auteur is theologe en schreef deze verhalen voor diverse kerstvieringen, zowel kerkelijk als seculier. Met gratis cd:
Het kind en de engel-boom en andere kerstverhalen
Kern van alle verhalen is de ontmoeting met het kind. Soms is dat het kind in de stal van Bethlehem, maar niet altijd liggen de bijbelse wortels zo dicht onder het oppervlak. Meestal speelt de ontmoeting zich af in het leven van alledag. Altijd onverwachts en steeds waar het leven in crisis verkeert: een operatie, de dreiging van een scheiding, de schemer van de ouderdom... In zulke pijn en eenzaamheid maakt het kind de dingen nieuw en ongekend
anders.
Het kind en de engel-boom, is een prachtig uitgegeven kerstboek voor de liefhebber. Met cd om lekker achterovergeleund naar een paar verhalen te kunnen luisteren. Voor al diegenen die van kerst meer verwachten dan alleen een feestelijk of gezellig samenzijn. En vooral voor wie op zoek is naar de openheid van het kind, het heimwee kent naar het licht, dat alle talen van de wereld spreekt.
Aantal pagina's 133
Levertijd 2 werkdagen
Auteur Krista Mirjam Dijkerman

Biografie:

Krista Mirjam Dijkerman (1956) is theologe en heeft als verpleegkundige
jarenlang met dementerende mensen gewerkt. Zij geeft in dit boek stem aan sommigen van hen, die haar op ongedachte wijze iets van hun innerlijk leven toevertrouwden. Daarmee vraagt zij, bij een groter publiek en bij hen die dagelijks met dementerenden omgaan, aandacht voor de zielzorg voor deze mensen.
Verschijningsdatum 30-11-2014

Verhalen over bijna-doodervaringen!

Wat gebeurt er als je doodgaat? 21 mensen vertellen hierover in het boek Sterven en herboren worden in Liefde. Eén ding is zeker: dit heeft een behoorlijke impact gehad op hun leven. Mensen die een bijna-doodervaring (bde) hebben meegemaakt, dragen deze ervaring als hun grootste schat (en soms ook handicap) met zich mee. We presenteren het boek in Meerkerk en het is een prachtige happening. Een mooie start van dit boek in de wereld. We zijn ook erg blij met de lovende woorden van specialist op dit gebied Pim van Lommel in zijn voorwoord: 'Ik kan dit bijzondere boek van harte aanbevelen'.!

Sterven en herboren worden in Liefde € 19,95 ISBN: 9789089547071.

Bijna-doodervaring verandert het leven van 21 mensen; ze vertellen hun verhaal! Persoonlijke verhalen over de bijna-doodervaring.
Wat gebeurt er als je doodgaat? 21 mensen vertellen hierover in dit boek. Eén ding is zeker: dit heeft een behoorlijke impact gehad op hun leven. Mensen die een bijna-doodervaring (bde) hebben meegemaakt, dragen deze ervaring als hun grootste schat (en soms ook handicap) met zich mee. De ervaring is verankerd in hun ziel en het voelt meestal als een worsteling om zo'n grote, verhelderende en verlichte ervaring een plekje te geven in dit
beperkte en verdichte aardse leven.
De belangrijkste boodschap uit alle ervaringen is: je hoeft niet bang te zijn voor de dood! De Liefde waaruit je voortkomt en weer in opgaat is ongekend, onvoorwaardelijk en overweldigend. Deze Liefde is de essentie van het bestaan en is de boodschap die wordt meegenomen vanuit de 'dood'. Dood is niet 'dood', maar springlevend... en levendiger dan je ooit in dit leven kunt ervaren! Dit boek maakt een beladen onderwerp bespreekbaar. De zeer diverse en aangrijpende (levens)verhalen raken tot in de kern. De mensen die hun ervaring hebben gedeeld in dit boek zijn niet gek of op zoek naar aandacht. Het zijn willekeurige en doodgewone mensen die iets uitzonderlijks hebben meegemaakt en een belangrijke boodschap willen uitdragen.
Er is zoveel méér dan dit leven op aarde. Met het verstand valt dit niet te vatten en in woorden valt dit niet te beschrijven. Je kunt het echter wel voelen, 'weten', en herinneren. De verhalen die je leest in dit boek brengen je in verbinding met die herinnering en het innerlijk 'weten'.
Aantal pagina's 213
Levertijd vanaf 29 november
Auteur Froukje Kootstra

Biografie:

Froukje Kootstra (1973) is naast haar functie bij het Openbaar Ministerie
(management-ondersteunende en tekstueel communicatieve taken) actief als redacteur, HSP-begeleider, zen-therapeute en masseuse. (Hoog)gevoeligheid en angsten lopen als een rode draad door haar leven, met de daarmee samenhangende hoogte- en dieptepunten. Nadat ze eerst zelf een begeleidingstraject heeft doorlopen, volgde ze in 2013 een opleiding om
andere mensen te begeleiden die lasten ondervinden van hun hooggevoeligheid. De inzichten die ze heeft opgedaan, hebben haar geholpen de lasten om te buigen naar kracht. Deze energie wil ze doorgeven aan anderen, door ze hun eigen ontdekkingsreis te laten maken.

PSYCHISCH OF PARANORMAAL? – NIEUW BOEK VAN ROELOF TICHELAAR
3 DECEMBER 3, 2014
Roelof Tichelaar, die sinds 2001 diverse lezingen heeft verzorgd voorStichting Nieuwe Openbaring, heeft kort geleden een nieuw boek gepubliceerd. Hieronder staat het persbericht n.a.v. de verschijning van deze uitgave.!
PSYCHISCH OF PARANORMAAL? – BOVENNATUURLIJKE ERVARINGEN INHET LICHT VAN PSYCHIATRIE, RELIGIE EN SPIRITUALITEIT! Verschijnselen die door de moderne psychiatrie als ‘psychische stoornis’ worden aangeduid, kunnen ook een bovennatuurlijke oorzaak hebben. Sommigen zien, horen of ervaren wat voor anderen verborgen blijft. Hoe verhouden paranormale ervaringen – zoals helderziendheid, helderhorendheid en mediumschap – zich tot de moderne psychiatrie en religie? Kennis van de spirituele wetten – die ook binnen het traditionele christendom grotendeels verloren is gegaan – kan ons meer inzicht schenken. Door deze spiritueel-christelijke inzichten te verbinden met die van de psychologie, de weerbaarheid en mindfulness, wordt de verbinding gelegd tussen religie, psychologie en spiritualiteit.!
Roelof Tichelaar heeft jarenlang ervaring met mensen die te maken hebben met (zowel positieve als negatieve) bovennatuurlijke bewustzijnservaringen en -beïnvloeding. Hij heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is docent weerbaarheid, auteur en geeft lezingen.!
Voor meer informatie: www.roeloftichelaar.nl!
‘Een verhelderend boek met baanbrekende inzichten die van belang zijn voor de theologie, psychiatrie, psychotherapeuten en andere hulpverleners, maar die bovendien van cruciale betekenis zijn voor hen, die hulp zoeken of inzicht willen in paranormale verschijnselen.’!
Dr. Elinor Th. M. Kocken!
U kunt dit boek rechtstreeks bij Roelof Tichelaar bestellen:
- telefonisch: (0528) 320701
- per post: Schutstraat 112, 7901 EH Hoogeveen!