Zuidholland

VVP

Tegendraads

TEGENDRAADS

Corrie Jacobs - Arne Ionges -Lammert Leertouwer - Heine Siebrand (red)

Geloof ligt onder vuur in Nederland. Religieuze organisaties zijn teruggedrongen uit het publieke domein. Gelovigen blijken zich te verzetten - soms met geweld tegen het gelijkheidsbeginsel, het dogma van de spraakmakende meerderheid. Dat wordt ervaren als onredelijk. Vanaf Multatuli en Domela Nieuwenhuis tot
Herman Philipse en Paul Cliteur is dat het hoofdthema van de godsdienstkritiek:
wie denkt, gelooft niet en wie gelooft, zet de rede opzij. In alle religies bevindt de vrijzinnige stroming zich dus tussen twee vuren.
Deze bundel behandelt een aantal denkers en doeners die, op het kruispunt van geloof en rede, positie hebben gekozen. Het koor is verre van volledig, maar wel representatief voor het vrijzinnig protestantisme. Naast
tegendraadse theologen die de klassieke leer van de kerk onbevangen tegen het licht hielden, staan ethici en cultuurcritici die een leven lang worstelden met de vraag, welke eisen een modern geloof stelt aan de omgang tussen mensen en aan hun politiek en maatschappelijke handelen. De auteurs van deze bundel hebben
iemand gekozen die zij bewonderen en vandaag nog de moeite waard vinden. Hun bevindingen hebben zij voorgelegd aan andere auteurs voor wie dit een eerste kennismaking is. Deze bundel biedt de lezer het spannende relaas van een actuele ontdekkingsreis.
Medewerkers aan deze bundel zijn:
Willem Aantjes, Han Adriaanse, Adri Bals, Udo Doedens, Chris Doude van Troostwijk, Freda Droes, Marc Feringa, Max de Haan, Adelijn van Huis, Corrie Jacobs, Arne Jonges, Kees Kok, Esther Kopmels, Jarek Kubacki, Lammert Leertouwer, Aart van Lunteren, Herman Schaap, Erik Schrijvers, Heine Siebrand, Ton de Vos, Monica Wolffensperger, Herman Zunneberg.

Gegevens
Tegendraads,
Vrijzinnige stemmen op het kruispunt
van geloven en denken
Isbn 90 5573 6082,
Aantal pp. 160,
Prijs € 15,90