Zuidholland

VVP

Anti-LHBTI-verklaring is grote stap terug in tijd

De sterke anti-LHBTI Nashville-verklaring is een grote stap terug in de tijd voor alle kerken in Nederland, aldus het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland.

‘Het is een klap in het gezicht van elk kerklid dat God wil uitdrukken in liefde’.

Afgelopen weekend ondertekenden honderden orthodoxe predikanten de Nashville-verklaring. Hierin wordt seksuele diversiteit sterk veroordeeld; God zou hebben voorbestemd dat een huwelijk enkel plaatsvindt tussen een man en een vrouw.

De VVP reageert met afschuw op dit initiatief en veroordeelt het sterk. ‘De Nashville-verklaring is het uiterste tegenovergestelde van waar de VVP voor staat. De kerk hoort een plek van liefde te zijn waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn’.

‘Het is een initiatief van een kleine groep christenen die sektarische vormen aanneemt en zich vervreemdt van de samenleving. Het is de stem van een radicale minderheid’. De VVP is bang dat LHBTI-ers zich in de kou gezet voelen en de discussie over seksuele diversiteit verhardt. Daarnaast vreest de VVP de negatieve gevolgen van de ondertekening: ‘Het beeld van de kerk in de samenleving is niet uitgesproken positief. Dit soort acties zorgt er voor dat mensen zich nog meer distantiëren van de kerk, ook al kent die kerk vele gezichten’.

De VVP zet zich juist in voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap. In de afgelopen jaren heeft de vereniging samen met Op Goed Gerucht en de LHBTI-belangenvereniging LKP zich ingezet om in de Kerkorde van de Protestantse Kerk het verschil tussen heterohuwelijken en homohuwelijken op te heffen.