Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief jan. 2019

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

N. Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande                              NIEUWSBRIEF
Tel. 06 – 22.61.60.34
 

Geachte geloofsgenoten,                                                                              Januari 2019

Bestuur

Helaas heeft Ellen Verheul aangegeven om persoonlijke redenen haar taak als bestuurslid
van de VVP Z-H neer te moeten leggen. Wij betreuren maar respecteren haar besluit. Er is nog geen gelegenheid geweest om afscheid van haar te nemen en haar te bedanken voor haar inzet (bezoeken colleges en verenigingen !) maar dat gaat nog komen.
 
Een nieuwe penningmeester laat nog op zich wachten maar gelukkig is Peter Boogert bereid
zolang de contributie te incasseren en de facturen te betalen.

 

Cursus
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven wil de VVP Z-H een cursus Pastoraat en Pastorale gesprekken organiseren. Prof. dr. Hetty Zock is bereid deze vierdaagse cursus aan te bieden  verspreid over twee dagen eind 2019 en twee dagen begin 2020. Tussendoor zullen er bijeenkomsten zijn waarin deelnemers zelfstandig zaken kunnen bespreken aan de hand van aangeleverd materiaal en uiteraard is er wat zelfstudie. De groep zou kunnen bestaan uit 8 tot 10 personen en de lokatie kan nader worden bepaald in Zuid-Holland. De prijs bedraagt in principe 600,-- euro per persoon maar bij een complete groep kan iets aan de prijs worden gedaan en ook de VVP is bereid een bijdrage te leveren. U begrijpt dat deze cursus bedoeld
is voor mensen die een taak in het Pastoraat verrichten of willen gaan verrichten. Voor informatie en/of opgave kunt u – graag voor 1 mei – contact met mij opnemen.

 

Elzas
Vrijzinnig Perspectief is momenteel bezig om met de ervaringen van de Uniekerk uit
’s-Gravenzande voor het jaar 2020 een gemeentereis naar de Elzas op te zetten. Er zal gekozen kunnen worden uit een groepsreis (maximaal 17 personen) of uit een individuele
reis. U hoort hier binnenkort meer van.
 
Ledenvergadering
Tenslotte valt te vermelden dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar gehouden zal worden
op zaterdag 15 juni waarschijnlijk te Alphen aan den Rijn maar u ontvangt daar nog een uitnodiging voor.
 

Hartelijke groeten,

Nico Vreugdenhil