Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief april 2021

 

Geachte geloofsgenoten,                                                                              April 2021

Corona

In deze Nieuwsbrief niet weer een uitgebreid stuk over Corona. De kranten besteden  dagelijks enkele pagina’s aan het onderwerp en ook de televisie schenkt er meer dan voldoende aandacht aan in alle “talkshows” Hopelijk bent of wordt u snel gevaccineerd en komt het “normale leven” weer op gang.

Bestuur

In de samenstelling van het bestuur is sinds de laatste nieuwsbrief geen verandering gekomen.

Nog steeds zijn we op zoek naar een opvolger voor onze penningmeester Peter Boogert, die zijn ambtstermijnen al ruimschoots heeft overschreden. De beide voorzitters (duo functie) hebben aangegeven hun bestuurstaken voor de VVP ZH in 2021 te zullen beëindigen.

Jaap Huttenga is afgelopen januari gestopt vanwege emeritaat en Roel Braakhuis zal medio 2021 zijn functie neerleggen eveneens i.v.m. emeritaat. Martine Wassenaar heeft aangegeven, het voorzitterschap op zich te willen nemen. Maar een voorzitter, penningmeester en secretaris vanuit de Uniekerk in ’s-Gravenzande geeft wel een eenzijdig beeld. Marie van Zoest uit Lekkerkerk heeft toegezegd komende zomer toe te treden als bestuurslid en Maarten de Bruin verzorgt nog de website. Momenteel worden de Statuten bestudeerd. Daarin wordt gesproken over zeven bestuursleden. Nu is dat in de huidige tijd misschien wat overdadig maar desondanks is aanvulling (verspreide leden) zeer wenselijk.

Wij doen een beroep op u allen.

Activiteiten

Bij de activiteiten ondervinden we veel hinder van Corona. Het is steeds maar weer doorschuiven. De Algemene Ledenvergadering die op 25 april in ’s-Gravenzande gehouden zou worden, wordt verschoven naar zondag 24 oktober 2021. De Penningmeester Peter Boogert zal wel de kas laten controleren. De Pinkster Conferentie die op zondag 23 mei in Ammerstol was gepland wordt doorgeschoven naar 2022. De Ontmoetingsdag op zondag 22 augustus 2021 gaat vooralsnog gewoon door. Deze zal plaats vinden in de Uniekerk te ’s-Gravenzande. Een commissie is reeds begonnen een boeiend programma te organiseren. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.

VVP Landelijk

Ook hier ligt een deel van de activiteiten en communicatie stil vanwege Corona. Er wordt via “Zoom” vergaderd. Een nieuw Activiteitenoverzicht van Vrijzinnig Perspectief 2021 - 2022 is beschikbaar. Aan te bevelen en op verzoek bij de secretaris digitaal verkrijgbaar. Er volgt nog een datum in dit voorjaar waarop eveneens via “Zoom” de Jaarrekening aan de leden zal worden gepresenteerd. Dit is noodzakelijk om deze vanwege de ANBI-regels op de website te kunnen plaatsen. Op zaterdag 11 september 2021 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Mogelijk gecombineerd met de Landelijke Ontmoetingsdag. De locatie is nog niet bekend. De gezamenlijke bijeenkomst met het Landelijk Bestuur en de Provinciale Besturen is doorgeschoven naar het najaar van 2021.

Ledenwerving

Doordat het aantal leden op natuurlijke wijze geleidelijk krimpt, met daarbij de inkomsten, is er een mooie flyer gemaakt om nieuwe leden te werven. In een aantal Aangesloten Colleges en Verenigingen is deze reeds verspreid. Er is nog een groot aantal over. Mocht u deze ook willen verspreiden in uw gemeente, graag even contact opnemen met de secretaris.

Website

De website heeft een nieuwe domeinnaam gekregen die hopelijk wat makkelijker te vinden is in de wirwar van allerlei Vrijzinnige namen. We hebben gekozen voor: www.vrijzinnigzuidholland.nl

Rest mij mede namens de overige Bestuursleden u alle goeds en vooral gezondheid toe te wensen.

Hartelijke groeten,

Nico Vreugdenhil

Secretaris VVP Z-H