Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief dec. 2016

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland
 
N. Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande
Tel. 06 – 22.61.60.34
 
Nieuwsbrief
Geachte mevrouw, mijnheer                                                                        December 2016
Aan het einde van 2015 heeft u van ons een brief ontvangen met daarin het dringende verzoek om aanvulling van het Bestuur. Gelukkig is daar positief op gereageerden hebben zich enkele kandidaten gemeld zodat we op dit moment weer compleet zijn.
Echter per 1 januari 2017 legt Peter Boogert zijn functie als penningmeester na 14 (!) jaar neer. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die deze taak op zich zou willen nemen.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.
 
Het huidige bestuur bestaat uit:
Carola Dahmen: Voorzitter
Nico Vreugdenhil: Secretaris
Peter Boogert: Penningmeester
Peter van Essen: Bestuurslid (notulist)
Ellen Verheul: Bestuurslid
Roel Braakhuis: Bestuurslid
Jaap Huttenga: Bestuurslid
Maarten de Bruin: Bestuurslid (website)
 
Door het bestuur is een rooster opgesteld om de plaatselijke afdelingen en aangesloten colleges te bezoeken.
De vooraankondigingen tot deze hernieuwde kennismaking zijn verstuurd en de eerste gesprekken met Ellen Verheul en Peter Boogert hebben inmiddels plaats gevonden.
Medio volgend jaar (zo nodig eerder) zal een terugkoppeling plaats vinden.
 
Mensen in advent
 
Er was een tijd dat mensen in deze korte dagen
bij het schemerlicht en bij de warmte van een vuur
niet anders deden dan verlangen:
een oeroud verlangen naar de lente
en het lengen van de dagen.
Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer
met schemerlicht en brandende, gekleurde kaarsen.
Maar ons verlangen is zoveel meer,
reikt zoveel verder dan de lente
en het lengen van de dagen.
 
Wij verlangen doorheen het duister
van alle wanhoop en onrechtvaardigheid
in deze wereld, op deze aarde,
naar een land en toekomst zonder angst en leugen.
 
Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek,
onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht,
de lente uit de winter.
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht.
Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de mensen:            
onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid
een onbehagen en een weerstand
en die wil
om eindelijk en voorgoed
gerechtigheid en leven
het laatste woord te geven.
Dat verlangen stuwt ons voort
en doet ons bidden om advent,                
om licht dat groter is
dan licht van mensen,
om liefde
zoveel groter dan ons mensenhart,
en om leven
zoveel sterker
dan een nieuwe lente.

(Naar Manu Verhulst)
Rest ons nog u een Gezegend Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig 2017 toe te wensen !
Bestuur VVP Zuid – Holland

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

03 Nov 2018
Laurenskerk

Ontmoetingsdag VVP


11 Nov 2018
Houtrustkerk

Houtrustconcert met barokmuziek


18 Nov 2018
VVP Lekkerkerk eo

Voorstelling "De stem van zand en sterren"