Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief dec. 2017

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

Nico Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande
Tel. 06 – 22.61.60.34
 

Nieuwsbrief

Geachte geloofsgenoten,                                                                              December 2017

Tussen de kado’s van Sint Nicolaas, de Kerstviering en de Jaarwisseling een Nieuwsbrief
van uw VVP Zuid Holland.
Allereerst nog een dankwoord aan de VVP Zevenhuizen voor de keurig verzorgde
Provinciale Ontmoetingszondag op 27 augustus j.l. !
 
Het afgelopen jaar hebben Ellen Verheul en Peter Boogert een bezoek gebracht aan alle
Aangesloten Colleges en Verenigingen in Zuid Holland. Uit deze gesprekken is veel informatie gekomen – zowel positief als enkele sombere geluiden -  waarmee wij in het komende jaar aan de slag zullen gaan. Waar nodig (en gewenst) willen wij als bestuur bij aangesloten Colleges en Verenigingen die het zelf (bijna) niet meer redden de helpende hand toesteken en proberen de leden bij elkaar te houden of bij elkaar te brengen.
 
Ons Bestuur kampt zelf nog steeds met twee vacatures.
De vacature van voorzitter wordt tijdelijk waargenomen door de bestuursleden
Roel Braakhuis en Jaap Huttenga.
 
De vacature van Penningmeester wordt nog steeds ingevuld door Peter Boogert
maar het is wel jammer wanneer je na zoveel jaren wilt stoppen er zich geen opvolger aandient. Wij hopen nog steeds op een reactie vanuit de leden !
 
Kerstmeditatie: Vrede uit de hemel
Vrede tover je niet zomaar uit een hoge hoed. Vanuit die ervaring schreven de auteurs David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg een klein boekje met als titel Vrede kun je leren (De Bezige Bij, 2017). De recente aanslagen in Europa noopten hen ertoe na te denken over de vraag waar vrede dan eigenlijk wel geleerd wordt. Zij zoeken het antwoord allereerst in het innerlijk van de mens. Het leren omgaan met conflicten en het hervinden van rust dragen naar hun idee bij aan de uiterlijke vrede. Innerlijke en uiterlijke vrede hangen nauw samen en zowel het een als het ander kan verder ontwikkeld worden.
Het boeiende boekje doet me denken aan bijbelse woorden die in deze weken op weg naar het Kerstfeest opnieuw klinken. In het visioen van Jesaja 2, 4 bijvoorbeeld wordt geprofeteerd over oorlog die niet meer geleerd zal worden.
Het zijn woorden die we niet genoeg voor ogen kunnen houden. Het doet verlangen naar situaties waarin vrede verder wordt gedragen door mensen als u en ik. Het raakt aan de intentie van mensen om elkaar door goede onderlinge communicatie beter te leren verstaan.
Het is al met al geen toverkunst maar wel een levenskunst om zo’n vertaalslag te maken dat wij daadwerkelijk deel worden van het vredesverhaal dat al lang geleden is begonnen. Het is een nieuwe manier van kijken waardoor innerlijke en uiterlijke vrede elkaar naderen. Voorlopig ken ik geen mooiere vertaling van het Kerstverhaal dan het verhaal ‘De heilige nacht’ van de Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf. Aan het einde van het verhaal zegt een oude en wijze oma vanuit haar schommelstoel bij de haard tegen haar kleinkind: ‘(…) In elke kerstnacht vliegen er engelen langs de hemel. Als wij ze maar zien konden. (…) Dat moet je goed onthouden, want dat is zo waar als jij mij ziet en ik jou. Het zit hem niet in kaarsen of lampen en het is niet verborgen in zon of maan, maar wat alleen nodig is, is dat wij ogen hebben, die Gods heerlijkheid kunnen zien.’
Ds. Carla Schoonenberg-Lems, Uniekerk ‘s-Gravenzande
 
Namens het Bestuur van de VVP Zuid – Holland wens ik u Gezegende Kerstdagen
en een Goede Jaarwisseling.
 
Nico Vreugdenhil

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

03 Nov 2018
Laurenskerk

Ontmoetingsdag VVP


11 Nov 2018
Houtrustkerk

Houtrustconcert met barokmuziek


18 Nov 2018
VVP Lekkerkerk eo

Voorstelling "De stem van zand en sterren"