Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief januari 2022

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

N. Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande                              NIEUWSBRIEF
Tel. 06 – 22.61.60.34
 

Geachte geloofsgenoten,                                                                              Januari 2022

Nieuwsbrief
De december versie 2021 van de Nieuwsbrief is deze keer vervangen door een Kerstgroet
met Nieuwjaarswens per post.

 

Corona
Ondanks de grote aantallen besmettingen blijkt de Omikron variant minder ziekenhuis-
en vooral IC-opnames te veroorzaken. De quarantaineplicht ontwricht momenteel nog wel
een groot deel van de samenleving maar laten we hopen dat dit tijdelijk is en we snel kunnen terugkeren naar een “normale” samenleving.

 

Bestuur

Tijdens de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering op 24 oktober zijn de nieuwe bestuursleden voorgedragen. Mw. Marietje van Zoest van VVP Lekkerkerk en omstreken

is toegetreden als Bestuurslid en dhr. Adriaan Keller van de Houtrustkerk te Den Haag is toegetreden als adviseur. Op 20 januari is het Bestuur in de Houtrustkerk bij elkaar geweest en zijn de  activiteiten voor het komende jaar doorgenomen.

 

Activiteiten
We kunnen terugblikken op een geslaagde ALV op 24 oktober in de Uniekerk te ’s-Gravenzande. Ondanks Corona waren er 40 leden aanwezig. ’s Middags nam Sophie Oosterwijk ons enthousiast mee in “Ra, ra, wat zie ik ? Cryptoportretten in de Westerse Kunst”
De geplande Pinkster Conferentie in Lekkerkerk kan om organisatorische redenen
niet doorgaan.
 
Op 15 mei 2022 zal de ALV plaats vinden in de Houtrustkerk te Den Haag.
Het programma zal er als volgt uitzien:
10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Kerkdienst met ds. Karl van Klaveren
11.45 uur: ALV Inhoudelijk gedeelte
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Middagprogramma nog nader te bepalen
15.00 uur: Hapje en drankje
15.30 uur: Afsluiting met collecte voor het Albert Schweitzer Fonds.    
 
Op dinsdag 07 juni (na Pinksteren) zal er een Predikanten dag worden georganiseerd
in de Ontmoetingskerk te Pijnacker. Martine Wassenaar inventariseert de belangstelling
en verzorgt de voorbereiding.
 
De Provinciale Ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zondag 28 augustus.
VVP Lekkerkerk en omstreken gaat deze dag verzorgen.  
Noteert u deze data a.u.b. !
 
Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland en de Houtrustkerk te Den Haag om gezamenlijke activiteiten op te zetten.
Dhr. ds. Niek Smit is vorig jaar met Emeritaat gegaan.
Mw. ds. Neeltje Reijnders heeft zijn plaats in de Oude Kerk te Naaldwijk overgenomen.
Dhr. ds. Dick Peters is eveneens eind vorig jaar gestopt met zijn werkzame leven.
Mw. pastor Maria Opgelder heeft zijn plaats ingenomen bij de afdelingen van Vrijzinnig Hervormden te Honselersdijk en Maasdijk.
Op 16 januari is. ds. L.L.J. Webbink bevestigd in de Oudshoornse kerk te Alphen a/d Rijn.

 

VVP Landelijk
De Bestuursvergaderingen vinden nog steeds via “Zoom” plaats.
Met het Landelijk Bestuur hebben we op 27 oktober een “Heidag” gehouden.
Dit voor de teambuilding en om nieuwe inspiratie op te doen. Een geslaagde dag !
Eveneens een geslaagde Landelijke Ontmoetingsdag op 06 november in de Geertekerk
te Utrecht met als thema “Alledaagse Spiritualiteit”
Het Bestuur is voornemens de Landelijke Ontmoetingsdag in tweeën te splitsen.
Eén dag voor Noord en Oost Nederland en één dag voor West Nederland.
Dit mede om de reisafstanden voor de leden wat te bekorten.
Voorbereidingen hierover zijn gaande.
 
Website
De website van de VVP Z-H is te bezoeken op: www.vrijzinnigzuidholland.nl

Hartelijke groeten,

Nico Vreugdenhil
Secretaris VVP Z-H
Afgevaardigde Landelijke VVP