Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief juli 2017

Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland

Nico Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande
Tel. 06 – 22.61.60.34

Nieuwsbrief

Geachte geloofsgenoten,                                                                              Juli 2017
 
In de zomer- en vakantieperiode een Nieuwsbrief van de VVP Zuid - Holland !
Op onze Bestuursvergadering d.d. 4 juli 2017 was er veel te bespreken.
Allereerst de vacature van Penningmeester.
Peter Boogert zal ons na 14 jaar niet in de steek laten maar het is wel jammer
dat tot nu toe zich niemand bereid heeft verklaard deze taak op zich te nemen.
Het kost een paar uurtjes per maand. Bestuursdeelname en het bijwonen van
de vergaderingen ( +/- 6 stuks per jaar) zijn niet verplicht.
Wie meldt zich aan ?
 
Tevens heeft Carola Dahmen aangegeven te stoppen met het voorzitterschap
vanwege studie en drukke werkzaamheden.
Een kleine zoektocht heeft ook hier nog geen opvolger opgeleverd.
Zolang die er nog niet is lossen we dit tijdelijk op met het huidige bestuur.
Verder zijn natuurlijk de kennismakingsbezoeken, afgelegd door Ellen en Peter,
ter sprake gekomen. Daaruit zijn veel positieve en gelukkig weinig sombere geluiden
naar voren gekomen. In de eerstvolgende vergadering zullen we bespreken hoe we
hieraan een vervolg kunnen geven.
 
Vanuit de Uniekerk in ’s-Gravenzande hebben we met een groep van 12 gemeenteleden
in juni een zesdaagse reis naar de Elzas gemaakt. Deze reis stond in het teken van Albert Schweitzer “Eerbied voor het Leven” We hebben diens geboortehuis, diverse kathedralen, musea en Straatsburg bezocht. Deze reis is zeker voor herhaling vatbaar. Wanneer er belangstelling is vernemen wij dat gaarne van u. Het zou mooi zijn wanneer we zoiets als VVP Zuid – Holland kunnen organiseren.
 
Rest ons nog u te herinneren aan de Provinciale Ontmoetingszondag op zondag
27 augustus a.s. te Zevenhuizen.
Volledigheidshalve is de uitnodiging hiervoor nogmaals bijgevoegd.
 
Tevens het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. zaterdag 6 mei.
Namens het Bestuur van de VVP Zuid – Holland,
Nico Vreugdenhil

 

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

03 Nov 2018
Laurenskerk

Ontmoetingsdag VVP


11 Nov 2018
Houtrustkerk

Houtrustconcert met barokmuziek


18 Nov 2018
VVP Lekkerkerk eo

Voorstelling "De stem van zand en sterren"