Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief juli 2021

Geachte geloofsgenoten,                                                                              Juli 2021

Corona

Momenteel worden we heen en weer geslingerd tussen versoepelingen en het weer terugdraaien daar van. Dat maakt het plannen van activiteiten voor iedereen maar ook voor ons erg lastig. Voorlopig gaan we met de voorbereidingen van de Ontmoetingsdag en Algemene Ledenvergadering gewoon door. Mochten de besmettingscijfers dermate hoog blijven of verder oplopen dat genoemde activiteiten onverantwoord zijn of zelfs worden verboden door de overheid dan hoort u dat uiteraard tijdig van ons.

 

Bestuur

Wij waren allen verrast door het bericht van Roel Braakhuis dat hij vanwege gezondheidsredenen per direct genoodzaakt is zijn functie als voorzitter te moeten neerleggen.

Martine Wassenaar heeft het voorzitterschap met onmiddellijke ingang op zich genomen. Aan het einde van de zomer hopen we Jaap Huttenga en Roel Braakhuis op passende wijze te kunnen bedanken voor hun inzet. Nog steeds zijn we op zoek naar een opvolger voor onze penningmeester Peter Boogert, die zijn ambtstermijnen al ruimschoots heeft overschreden.  Een voorzitter, penningmeester en secretaris vanuit de Uniekerk in ’s-Gravenzande geeft wel een eenzijdig beeld. Maarten de Bruin verzorgt nog de website. Marie van Zoest uit Lekkerkerk heeft toegezegd komende zomer toe te treden als bestuurslid.

Roel Braakhuis heeft de Statuten bestudeerd. Daarin wordt gesproken over zeven of minder bestuursleden. Nu is zeven in de huidige tijd misschien wat overdadig maar desondanks is aanvulling zeer wenselijk. Maarten zal op de ALV toestemming moeten krijgen om nog een ambtstermijn (vierde van drie jaar) te mogen vervullen. Wij doen een beroep op u allen.

 

Activiteiten

Als eerste staat de Ontmoetingsdag op het programma. Deze zal onder voorbehoud van Corona plaats vinden op zondag 22 augustus vanuit de Uniekerk te ’s-Gravenzande. Er is een boeiend Westlands programma  samengesteld en als bijlage toegevoegd. Verder is een aanmeldingsformulier bijgevoegd waarvan wij u vragen dit uiterlijk 15 augustus te retourneren of op een andere manier te beantwoorden aan ondergetekende. De Algemene Ledenvergadering zal eveneens in de Uniekerk plaats vinden op zondag 24 oktober. Na de Kerkdienst zal het inhoudelijke gedeelte worden behandeld en na de lunch zal er een optreden zijn van Vrijzinnig Perspectief. Erik Jan Tillema zal met zijn muzikant de voorstelling “Van begin tot het absolute einde” ten tonele brengen.

U wordt over de ALV nog nader geïnformeerd. Het bestuur komt op vrijdag 20 augustus (voor de Ontmoetingsdag) en op 19 oktober weer bij elkaar.

VVP Landelijk

Ook hier uiteraard last van de Corona beperkingen. We vergaderen al ruim een jaar alleen via “Zoom”. De komende periode staan o.a. de volgende activiteiten gepland:
08 september 13.00 uur Besturenoverleg
06 november Ontmoetingsdag
Nadere informatie hierover volgt nog.
 

Ledenwerving

In diverse Aangesloten Colleges en Verenigingen is de flyer om leden te werven reeds verspreid. Op de Ontmoetingsdag en de Ledenvergadering zullen deze flyers aanwezig zijn. Er zijn voldoende exemplaren om uit te delen in uw gemeente. Maak er gebruik van !

Website

De website heeft een nieuwe domeinnaam gekregen die hopelijk wat makkelijker te vinden is in de wirwar van allerlei Vrijzinnige namen. We hebben gekozen voor: www.vrijzinnigzuidholland.nl

Rest mij mede namens de overige Bestuursleden u allen een mooie zomer en vooral gezondheid toe te wensen.

Hartelijke groeten,
Nico Vreugdenhil
Secretaris VVP Z-H