Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief mei 2019

NIEUWSBRIEF Mei 2019

Geachte geloofsgenoten,                                                                             

Bestuur
Onze (mede) voorzitter Roel Braakhuis moet wegens gezondheidsredenen al enkele maanden
wat rustiger aan doen. Wij hopen hem weer snel in ons bestuur te verwelkomen.
Houtrustkerk
Een kiescommissie is er in de Houtrustkerk te Den Haag in geslaagd weer een (voorlopig)
voltallig bestuur samen te stellen. Afgelopen zaterdag werden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid geïnstalleerd. Proficiat ! 
Cursus
Voor de cursus “Pastoraat en Pastorale gesprekken” bleek geen belangstelling te zijn.
Helaas heb ik prof. dr. Hetty Zock daarvan op de hoogte moeten stellen.
Vrijzinnig Perspectief
Graag willen wij u wijzen op het nieuwe activiteitenoverzicht 2019 / 2020 van Vrijzinnig Perspectief. Er is voor elke doelgroep wel een passend programma bij.

 

Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van dit jaar zal gehouden worden op zaterdag 15 juni in de Oudshoornse kerk te Alphen aan den Rijn. Verdere informatie en de agenda zijn bijgevoegd.
De financiële stukken zijn bij aanvang van de vergadering verkrijgbaar.
Gaarne opgave vooraf bij Essen48@KPNmail.nl  i.v.m. de lunch.
Ontmoetingszondag
De Ontmoetingszondag zal dit jaar op zondag 25 augustus in de Houtrustkerk te Den Haag worden gehouden. Er wordt aan een mooi programma gewerkt. Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging. Noteer de datum alvast in uw agenda !

 

Hartelijke groeten,
Nico Vreugdenhil