Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief mei 2020

Geachte geloofsgenoten,                                                                              Mei 2020

Corona

We leven in een bijzonder Corona tijdperk.
Ingrijpend voor direct of indirect betrokkenen.
We denken aan patiënten, familieleden, artsen, verpleegkundigen, bedrijven die failliet
gaan en werknemers die ontslagen worden. En niet te vergeten onze regering en het RIVM
die telkens voor moeilijke keuzes gesteld worden. We hebben er allemaal mee te maken,
geen kerkdiensten, ons gehele sociale leven ligt plat.
Adri van Vliet van VVP Lekkerkerk en omstreken gaf aan dat de Provinciale Ontmoetingsdag op zondag 23 augustus niet door kan gaan. Moeten er i.v.m. de
anderhalve meter maatregel van Corona vier bussen en boten besteld worden ?
Dat is niet te voorspellen. De Provinciale Ontmoetingszondag staat voor 2021
wederom in Ammerstol gepland.
 

Bericht van Overlijden

We ontvingen het droevige bericht dat geheel onverwacht op 1 april is overleden ons
bestuurslid Peter van Essen op de leeftijd van 71 jaar. Peter was bij ons de notulist en
een markant bestuurslid. Op de Algemene Ledenvergadering op 8 maart heeft Peter
nog een bevlogen presentatie van Stabat Mater gehouden in de Oudshoornse kerk
te Alphen aan den Rijn. Zodra de omstandigheden het toelaten zal een herdenkingsdienst
worden gehouden in bovengenoemde kerk. Het bestuur wenst de familie veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
 

 Bestuur

Roel Braakhuis is gelukkig weer zodanig hersteld dat hij het voorzitterschap kan overnemen van Jaap Huttenga. Jaap doet het momenteel wat rustiger aan. Wij wensen Jaap het beste
en we hopen hem weer snel terug te zien in ons bestuur.
 

Ledenvergadering

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 08 maart in de Oudshoornse kerk te Alphen aan den Rijn is bijgevoegd. Graag nogmaals uw aandacht voor een opvolger voor onze penningmeester Peter Boogert die zijn ambtstermijn al ruimschoots heeft overschreden.

Overig

Op zondag 12 juli om 14.30 uur zal mw. ds. Martine Wassenaar in de Noorderkerk te

’s-Gravenzande bevestigd worden als predikant van de Uniekerk. We wijken uit naar de Noorderkerk omdat in de Uniekerk niet voldoende ruimte is voor (maximaal) 100 bezoekers op anderhalve meter afstand en omdat de Noorderkerk beschikt over online geluid en beeldverbinding voor de thuisblijvers. Martine was predikant bij het Open Pastoraat in Gorinchem maar heeft daar inmiddels afscheid genomen.

VVP Landelijk

De vier commissies zijn afgelopen periode druk geweest met het verzamelen en verwerken

van informatie. Met name bij de Commissie Contact met de leden zijn veel reacties op de enquête binnen gekomen. Vanwege Corona ligt de verdere uitwerking hiervan momenteel stil.

De Commissie Promotie, PR en Publicatie stuurt met het Pinksternummer van het Kerkblad

De Vrije Ruimte van de Vrijzinnige Afdelingen Westland 800 exemplaren van het kwartaalblad “Vrijzinnig” mee. Dit uiteraard om nieuwe leden te werven.

De Commissie Geld en Leden zoekt naar bezuinigingen en meer inkomstenbronnen.
Een gezamenlijke bijeenkomst met het Landelijk Bestuur en de Provinciale Besturen staat
in het najaar van 2020 gepland.

Ter herinnering nog even de commissies:

 -   Commissie Contact met de Leden
 -   Commissie Promotie, PR & Publicaties
 -   Commissie Geld en Leden
 -   Commissie Vrijzinnig gedachtegoed
 

In de hoop dat u de Corona crisis in gezondheid mag doorstaan,

Hartelijke groeten,

Nico Vreugdenhil