Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief november 2020

Geachte geloofsgenoten,                                                                              November 2020

Corona

In onze vorige Nieuwsbrief van Mei 2020 schreven we al uitgebreid over het Corona virus.
We waren toen nog in de veronderstelling dat na de zomer alles wel weer normaal zou zijn.
Helaas is dat niet het geval. Nog steeds zijn de cijfers van besmettingen, ziekenhuis- en IC opnames en overlijden verontrustend en wordt het sociale leven van jong en oud ontwricht. Afstand houden, mondkapjes, het annuleren van talloze bijeenkomsten en evenementen, het sluiten van café’s en restaurants, het blijft een vreemde gewaarwording. Voor de mensen die direct met het virus te maken hebben is dat natuurlijk nog veel ingrijpender.   
 

Bestuur

Al geruime tijd zijn we op zoek naar een opvolger voor onze penningmeester Peter Boogert, die zijn ambtstermijnen al ruimschoots heeft overschreden. De beide voorzitters (duo functie)
hebben aangegeven hun bestuurstaken voor de VVP ZH in 2021 te zullen beëindigen.
Jaap Huttenga stopt in januari en Roel Braakhuis zal medio 2021 zijn functie neerleggen. Martine Wassenaar heeft aangegeven, afhankelijk van de kandidaten die zich aanmelden,
het voorzitterschap op zich te willen nemen. Maar een voorzitter, penningmeester en secretaris vanuit de Uniekerk in ’s-Gravenzande geeft wel een te eenzijdig beeld. Maarten
de Bruin verzorgt nog de website. Maar u begrijpt dat aanvulling een dringende noodzaak is.
Wij doen een beroep op u allen.

 

Aktiviteiten

De Ontmoetingszondag die op 23 augustus in Ammerstol gepland was kon zoals zovele bijeenkomsten vanwege Corona niet doorgaan. We houden moed en hopen op zondag
23 mei 2021 een PiCo (Pinkster Conferentie) te kunnen houden in Ammerstol. Wij vragen mensen die nog foto’s of andere herinneringen hebben van “oude” PiCo’s deze tijdelijk
aan het bestuur ter beschikking te stellen. Dan gaan we er een mooie dag van maken.
We beginnen met de Eredienst, aansluitend een lunch en ’s middags een voorstelling van Kees Posthumus. Alles onder voorbehoud van de situatie rondom Corona !
Of er op de 4e zondag in augustus 2021 weer een “normale Ontmoetingszondag” gehouden kan worden is op dit moment nog ongewis. De Uniekerk heeft zich bereid verklaard maar
e.e.a. is nog afhankelijk van Bestuursleden, Corona etc.  

 

VVP Landelijk

Ook hier ligt een deel van de activiteiten en communicatie stil vanwege Corona.
De resultaten van de enquêtes zijn samengevoegd in een Actieplan.
Het heeft de titel gekregen “Koester en Spreek” en is als bijlage toegevoegd.
Hieruit zal een Werkplan worden gedestilleerd waar de komende tijd voor zover als mogelijk namen en data aan worden gekoppeld. Er zal ook een beroep worden gedaan op medewerking vanuit de Provincies want het Landelijk Bestuur kan dit alles niet alleen waarmaken.
De eerste Landelijke Bestuursvergadering tijdens de tweede Coronagolf heeft inmiddels digitaal via “Zoom” plaats gevonden. Dat zal ook gebeuren met de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 23 november om 11.00 uur.
Agendapunten zullen o.a. zijn: Het vaststellen van de Jaarrekening 2020 en de begroting
van 2021, bevestiging en herbevestiging van bestuursleden en verhoging van de contributies.
U ontvangt hiervoor tijdig de uitnodiging, documenten en benodigde informatie.
De gezamenlijke bijeenkomst met het Landelijk Bestuur en de Provinciale Besturen
is doorgeschoven naar het voorjaar van 2021.   
 

Archief

Arnold Knoppert heeft het archief van de VVP ZH keurig gerangschikt, gesorteerd en gedigitaliseerd opgeborgen in de Oude Kerk te Naaldwijk. Dat is een enorme klus geweest. Namens de VVP zal Arnold passend worden bedankt. Tijden het archiveren is echter ontdekt
dat de documenten van de periode tussen 1904 en 1948 ontbreken. Weet iemand van de leden of deze stukken nog ergens zijn of wellicht verloren of zoek zijn geraakt ?
Rest mij mede namens de overige Bestuursleden u alle goeds en vooral gezondheid toe te wensen.
 
Hartelijke groeten,
Nico Vreugdenhil