Zuidholland

VVP

Nieuwsbrief september 2021

Geachte geloofsgenoten,                                                                              September 2021

Corona
Gelukkig zijn de meeste mensen inmiddels gevaccineerd en daalt het aantal besmettingen.
Daardoor zijn er ook voorzichtig weer meer activiteiten mogelijk.
 

Bestuur

Zoals in de vorige Nieuwsbrief reeds vermeld hebben beide duo-voorzitters Roel Braakhuis en Jaap Huttenga wegens emeritaat het bestuur verlaten. Op donderdag 26 augustus hebben wij op passende wijze afscheid van hen genomen. Ds. Martine Wassenaar zal het voorzitterschap van ze overnemen. Marie van Zoest uit Bergambacht heeft reeds enige tijd terug toegezegd toe te willen treden tot het bestuur en na de Ontmoetingsdag kregen wij het verheugende bericht dat dhr. Adriaan Keller uit Rijswijk eveneens bereid is toe te treden tot het bestuur. Op de Algemene Ledenvergadering zullen zij beide worden voorgedragen aan de leden. Voor Maarten de Bruin zal toestemming gevraagd worden om nog een ambtstermijn (vierde van drie jaar) te mogen vervullen en dat we al lang op zoek zijn naar een opvolger voor onze penningmeester Peter Boogert is bij u allen bekend.

 

Activiteiten

We kunnen terugblikken op een geslaagde Ontmoetingsdag op 22 augustus j.l. Ongeveer 40 leden vanuit de provincie bezochten de Uniekerk te ’s-Gravenzande. Na de dienst was er een lunch waarna we vertrokken naar het Westlands Tuinbouwmuseum. Hier was vooral het ontstaan en de ontwikkeling van de tuinbouw te zien. Veel ouderwetse gebruiksvoorwerpen waren tentoongesteld. Een gids vertelde de bijbehorende geschiedenis er van. Aansluitend bezochten we Tomatoworld. Een hypermodern bedrijf waar verschillende soorten tomaten (momenteel 50) worden ontwikkeld onder volledig biologische gewasbescherming. Hotels, restaurants en supermarkten van over de gehele wereld hebben ieder hun specifieke wensen en bezoeken dit bedrijf dan ook regelmatig. Hierna gingen wij allen met een zak tomaten terug naar het Uniecentrum waar onder het genot van een hapje en drankje de dag werd afgesloten. Op zondag 24 oktober zal de Algemene Ledenvergadering eveneens in de Uniekerk plaats vinden. Bij deze bent u allen uitgenodigd en de agenda is afzonderlijk bijgevoegd. In de vorige Nieuwsbrief stond vermeld dat er ’s middags de voorstelling zou zijn van Vrijzinnig Perspectief “Van begin tot het absolute einde” van Erik Jan Tillema en zijn muzikant. Omdat deze voorstelling rond deze tijd ook in de Houtrustkerk in Den Haag en in Lekkerkerk zal worden gespeeld hebben wij gekozen voor Vrijzinnig Perspectief: Sophie Oosterwijk zal de voorstelling Ra, ra, wat zie ik ? ‘Cryptoportretten’in de Westerse Kunst ten tonele brengen. Ook de moeite waard om te zien en te beluisteren.  

VVP Landelijk

Ook hier uiteraard last gehad van de Corona beperkingen. We vergaderen al ruim een jaar alleen via “Zoom”. Gelukkig kan er nu weer wat met elkaar. Op woensdagmiddag 08 september was er het jaarlijkse overleg met de landelijke lokale besturen. Chelly van de Vlasakker gaf middels een Power Point presentie uitleg over de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (WBTR). Interessant voor Verenigingen en Colleges. De PP presentatie is voor belangstellenden beschikbaar.

Op zaterdag 06 november zal de Landelijke Ontmoetingsdag plaats vinden in de Geertekerk te Utrecht. Het thema is “Alledaagse Spiritualiteit” Een flyer met alle informatie is bijgevoegd. U bent van harte welkom !

Ledenwerving

In diverse Aangesloten Colleges en Verenigingen is de flyer om leden te werven reeds verspreid. Op de Ontmoetingsdag hebben diverse leden een aantal meegenomen. Ook op de Ledenvergadering zullen deze flyers nog beschikbaar zijn. Er zijn voldoende exemplaren om uit te delen in uw gemeente. Maak er gebruik van !

Website

De website heeft een nieuwe domeinnaam gekregen die hopelijk wat makkelijker te vinden is in de wirwar van allerlei Vrijzinnige namen. We hebben gekozen voor: www.vrijzinnigzuidholland.nl

Rest mij mede namens de overige Bestuursleden u allen een Corona-vrije start van het nieuwe seizoen toe te wensen.

Hartelijke groeten,
Nico Vreugdenhil
Secretaris VVP Z-H