Zuidholland

VVP

Overig/colofon

Website
Vragen, opmerkingen, suggesties en copy voor deze website kunt u per email sturen naar:  zuidholland@vrijzinnig.net

Het Provinciaal bestuur van de VVP-ZH tracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de rechten ten aanzien van de in deze website gebruikte bestanden te respecteren. Wij verzoeken u mogelijke problemen hieromtrent aan ons te melden.

Het Provinciaal bestuur van de VVP-ZH spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het Provinciaal bestuur van de VVP-ZH is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Zoeken

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: zuidholland@vrijzinnig.net
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084

 

Agenda

03 Nov 2018
Laurenskerk

Ontmoetingsdag VVP


11 Nov 2018
Houtrustkerk

Houtrustconcert met barokmuziek


18 Nov 2018
VVP Lekkerkerk eo

Voorstelling "De stem van zand en sterren"